DERSLER

PILATES

Pilates tekniğine ismini veren Joseph Pilates daha çok duruş bozukluğunu giderme için bulduğu bir tekniktir.

Pilates’in başlıca kuralları;

  • Konsantrasyon
  • Kontrol
  • Merkezleme
  • Akıcı Hareket
  • Kesinlik
  • Nefes

bunlar platesin 6 kuralıdır.

Pilates